Նկարագրություն

Zewa Just One Flowers-անհոտ զուգարանի թուղթ: 

  4 շերտ

գերփափուկ կառուցվածք


հեշտությամբ լուծվում է ջրում